Nova generacija mladih lidera

CST Youaca

Projekt YOUAca 2.0, u partnerstvu sa 5 nacionalnih sportskih organizacija, koordiniranom od strane Međunarodne sportske konfederacije, iz 6 zemalja Eu (Austrija, Italija, Španjolska, Finska, Estonija i Hrvatska) ima za cilj pružiti prvo izdanje Youth akademije za grassroots sport, pripremajući novu generaciju mladih lidera u grassroots sportu na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovaj će se cilj dostići pohađanjem Akademije kako bi razvili vještine mladih u grassroots sportskom menadžmentu primjenom modula obuke razvijenih tijekom prvog izdanja projekta. 

Specifični ciljevi

Glavni ciljevi

YOUAca je projekt namijenjen mladima s ciljem razvijanja vještina upravljanja u grassroots sportu. Budući da je danas važno komunicirati svoje ideje, aktivnosti, projekte ili događaje, YOUAca je izradio modul za obuku kako bi razvio vještine kako promovirati i komunicirati grassroots sportske aktivnosti i događaje.

hrCroatian