Profesionalni seminar

Udruga „Akademija zdravog življenja“ trudi se pružiti obrazovnu komponentu na svojoj platformi raspravljajući o aktualnim temama i dijeleći nove informacije, studije i iskustva međunarodnih i nacionalnih društava, udruga, institucija, sportskih stručnjaka, profesionalaca itd.

Edukacija odraslih osoba o značaju sporta kao ključnog čimbenika odgoja djece s teškoćama u razvoju ima nezamjenjivu ulogu u pravilnom rastu i razvoju djece s teškoćama u razvoju.

Sudionici će usvojiti pojmovne odrednice o projektima iz područja integriranja djece s posebnim potrebama, steći znanja i sposobnosti potrebnih za praktično ostvarivanje integriranog razvoja djece s posebnim potrebama, razumjeti iskustva iz prakse, savladati metode poučavanjadopt conceptual guidelines on projects in the field of integration of children with special needs, acquire knowledge and skills necessary for the practical realization of integrated development of children with special needs, understand practical experiences and master teaching methods.

Oblici rada uključuju predavanja i stručno-pedagoške radionice, vježbe, samostalni rad polaznika, frontalno i rad u grupama, mentalni treningectures and professional-pedagogical workshops, exercises, independent work of students, frontal and group work, mental training.

hrCroatian