Europski školski sportski dan (ESSD) je međunarodni školski dan posvećen zabavi, zajedničkoj igri i promicanju tjelesne aktivnosti i zdravlja za sve. Sportski je dan prilika za poticanje učenika na aktivnost u sklopu kampanje #BeActive, te njihovo motiviranje da postanu ambasadori i zagovornici zdravog načina života i dobre forme. Sportski je dan jedan od odgovora Europske komisije na zabrinjavajući pad bavljenja sportom i fizičkom aktivnosti u svim državama članicama.

Za sudjelovanje u sportskom danu potrebno je potaknuti škole da budu aktivne (#BeActive) najmanje 120 minuta trčeći, igrajući igre, plešući, skačući preko užeta ili baveći se nekom drugom fizičkom aktivnosti.  To je slavlje sporta koje školama omogućuje:

  • Naglašavanje važnosti tjelesnog odgoja i sporta u školama.
  • Stvaranje zabavnih i zanimljivih fizičkih aktivnosti za mlade.
  • Promicanje zdravlja i dobre forme kroz cjeloživotno učenje.
  • Poticanje uključenosti u društvo i razvoj društvenih kompetencija među učenicima.

ESSD je otvoren za bilo koju vrstu tjelesne aktivnosti koja ima za cilj potaknuti djecu da budu aktivna najmanje 120 minuta dnevno ili da trčeći/hodajući prijeđu zacrtanu godišnju udaljenost (npr. 2016 metara u 2016).

hrCroatian