EUROPAEDIATRICS / HEALTH&SPORT CORNER

Jedan od najznačajnijih međunarodnih medicinskih skupova 2021. godine koji će se održati u Hrvatskoj je 10. Europaediatrics (europski kongres pedijatara). Croatia is the 10th Europaediatrics (European Congress of Pediatricians).

EPA - European Paediatric Association, krovna udruga pedijatara Europe organizator je jednog od najvećih skupova svjetske pedijatrije koji godišnje okuplja od 1600 do 2000 sudionika.

Godine 2021. čast da bude domaćin ovako značajnog skupa pripala je Gradu Zagrebu. Po prvi put kongres se održava u suradnji s udruženjem ECPCP - European Confederation of Primary Care Paediatricians koja broji više od 20 000 članova.

Pedijatri su medicinski stručnjaci koji su prisutni u životu čovjeka od samog rođenja te svojim savjetima i uputama roditeljima o svakodnevnoj tjelesnoj aktivnosti mogu pravilno usmjeriti razvoj djeteta od najranije dobi.

hrCroatian