PROJEKT

Ovaj projekt ima za cilj razvoj inovativnog kurikuluma “mladog lidera u menadžmentu masovnog sporta na nacionalnoj i međunarodnoj razini”. Kurikulum se sastoji od modula e-obuke i 1 modula e-stažiranja u kojem se od mladih pripravnika traži da surađuju sa svojim organizacijama kako bi ono što su naučili primijenili u praksi razvijajući inovativne sportske aktivnosti za djecu od 5 do 11 godina.

SAŽETAK PROJEKTA

Koordiniran od strane Međunarodne sportske konfederacije (CSIT/Austrija) s partnerstvom 5 nacionalnih masovnih sportskih organizacija (AICS/Italija, TUL/Finska, UCEC/Španjolska, KALEV/Estonija, HLA/Hrvatska), 1 organizacije za sportske inovacije (EPSI/ Belgija), 1 organizacije koja pruža certifikate za obrazovne usluge (ETSIA/Belgija) i kulturne neprofitne organizacije (FNCC/Italija), eYOUAca ima cilj razviti inovativnu akademiju e-učenja (MOOCs) namijenjenu 75 mladih ljudi – u dobi između 18 i 30 godina – kroz angažman tima mladih lidera koji su već prošli obuku tijekom prva 3 prošla mala suradnička partnerska projekta.
 
U skladu s analizom potreba polaznika i organizacija te zajedničkim smjernicama usmjerenim na definiranje skupa kriterija kako bi program bio „prilagođen mladima“, nacionalni timovi trenera, starijih i mladih voditelja u masovnom sportu razvijaju, testiraju i isporučuju module kroz 2 metodološka stupa: „transgeneracijski dijalog“; "uči radeći''.

OPĆI CILJEVI

Projekt eYOUAca ima za cilj razvoj inovativnog kurikuluma „mladog lidera u menadžmentu masovnog sporta na nacionalnoj i međunarodnoj razini“. Kurikulum se sastoji od modula e-obuke i 1 modula e-stažiranja u kojem se od mladih pripravnika traži da surađuju sa svojim organizacijama kako bi ono što su naučili primijenili u praksi razvijajući inovativne sportske aktivnosti za djecu od 5 do 11 godina.

 

E-obuka i e-pripravništvo bit će vrednovani i certificirani prema EQF-u. Povezana društvena kampanja bit će pokrenuta tijekom Europskog tjedna sporta. Svaki će partner izraditi alate za promicanje novih sportskih aktivnosti. Svi rezultati će se širiti putem kanala društvenih medija, 5 nacionalnih multiplikatorskih događaja, završne konferencije i savjetodavnog odbora koji će se održati u Bruxellesu. Time se bavi različitim tipologijama ciljnih skupina.

hrCroatian