Projekt INSIDE ima za cilj promicanje socijalne uključenosti i osnaživanja osoba s intelektualnim teškoćama (PwID) poboljšavajući im pristup i sudjelovanje u sportskim aktivnostima. Brojne politike EU-a (npr. Europski zakon o pristupačnosti; 2019.) usredotočene su na radnje koje treba poduzeti za promicanje jednakih mogućnosti za osobe s teškoćama u razvoju. Svjetska zdravstvena organizacija prepoznaje PwiD kao izuzetno ranjivu populaciju koja je često izložena diskriminaciji i zanemarivanju, pozivajući na daljnje akcije. Kada se govori o sportskim aktivnostima, statistika pokazuje da se PwID-u ne nude iste mogućnosti kao i općoj populaciji. Zapravo im nedostaju sportske mogućnosti prilagođene njihovoj razini, potrebama i mogućnostima koje organizira specijalizirani trener. Partnerstvo visoko prepoznaje potrebu za pružanjem organiziranih prilagođenih tjelesnih aktivnosti PwID-u radi promicanja jednakih mogućnosti, socijalne uključenosti i osnaživanja te zdravog načina života.

hrCroatian